Back to All Events

TEMEDITATION

TE SOM MEDICIN: 
Det sägs att teträdet kom till för människans skull, det kom för att länka samman oss med resten av växtriket och för att det ville bli mer mänskligt. En planta föds med sitt minne och medvetandet om sina förfäder intakt, den lever djupt sammanlänkad med växter och naturen runt omkring. En teplanta som växer i det vilda blir flera hundra år gammal, teträdets rötter sträcker sig djupt ner i urjorden och dess krona har sett många månar och solar.

Med hjälp av te kan vi få tillgång till den visdom som plantorna bär på. Te är en länk till att hitta hem, det öppnar våra hjärtan och låter oss utforska vårt sanna jag genom att öka vårt välbefinnande så att vi kan förnimma den harmoni vi lever i, med naturen och varandra. 
Så kan vi ta del av den informationen och hedra det som är större för att stärka de band som redan finns och kultivera kärleksfull vänlighet gentemot oss själva, varandra och hela vår planet. 
Varmt välkomna att stanna upp en stund i stillhet där vi sitter ner tillsammans med te!

"For hatred does not cease by hatred at any time: hatred ceases by love. This is an unalterable law."
-The Buddha

DONATION min 150kr/pers (100kr om du också går på yoga hos mig)

Earlier Event: February 22
TEMEDITATION
Later Event: March 1
MAGNIFIKA MARSMYS