MÅN-DAGS LEDIGT

Varför utövar vi inte vår vanliga yogapraktik på mån-dagarna? Här följer en förklaring på det, baserat på det jag har blivit lärd och det jag har läst om ämnet.

Månens väg: Månens cykel upprepas med ungefär en månads intervall med fullmåne-nymåne cirka varannan vecka.

Fullmånen inträffar när solen och månen står i opposition då är hela månskivan är synlig för oss. Nymåne (svartmåne) inträffar när solen och månen står i konjunktion då upplevs månskivan vara svart, eftersom vi på jorden befinner oss på månens skuggsida.

Solen och månens relation till varandra påverkar dragningskraften på jorden, en påtaglig konsekvens av det är fenomenet med tidvatten. http://sv.wikipedia.org/wiki/Tidvatten

Människokroppen består av ca 70% vatten den, liksom allt i naturen som innehåller en hög andel vatten, bör påverkas av månens olika faser. Vissa menar dock att påverkan är försumbar och kan jämföras med den minimala förskjutningen av tyngdpunkt en mygga åsamkar människokroppen när den landar någonstans på huden.

Kraften i andningen: Solen och månens relativa position till varandra skapar olika upplevelser av energi som kan länkas till andningscykeln. Fullmånens energi kan jämföras med slutet av inandning då vår "prana" (livskraft) är som starkast. Det är en expansiv, uppåtriktad kraft som gör att vi kan känna oss energiska och emotionella, men inte så grundade. I Upanishaderna skrivs det att pranas huvudsakliga boning är i huvudet. Kanske är det därför vi tenderar att vara mer envetna kring fullmåne. Nymånens energi kan jämföras med slutet av utandning då kraften av "apana" (Den del av prana som avlägsnar det vi inte längre behöver. Min tolkning är att det är den del av vår livskraft som rensar ut, städar eller tömmer systemet.) är som starkast. Apana är en sammandragande, nedåtriktad kraft som gör att vi kan känna oss lugna och grundade men också tunga med en känsla av tröghet och motstånd mot fysiskt ansträngning.

Kuriosa: I USA finns det något som kallas för "The Old Farmers Almanac" där det rekommenderas att plantera frön vid nymåne då rotande kraften är som störst medan omplantering med fördel ska ske under fullmånens blommande kraft. Inom biodynamisk odling följer man utöver många andra riktlinjer också månkalendern vid plantering av olika grödor.

Kulturellt eller religiöst: Alla behöver tid för återhämtning och människor har säkert använt sig av olika system för helger sedan urminnes tider, för att få regelbundna pauser från arbete, studier eller träning. Det är inget unikt fenomen för de lärare och elever inom vediska studier, där de lediga dagarna kallas för Anadhyāya, Anadhyayana vilket direkt översatt betyder att inte studera Vedan. Adhyayana eller Vediska studier utövas enligt en del traditionella regler och på särskilda dagar undervisade läraren helt enkelt inte. Däremot så förväntades det av studenterna att repetera samt reflektera över det de hade lärt sig. På Maharajas Pathashala (Sanskrit College) där Pattabhi Jois en gång var student och senare professor av Yoga (1937-1973), höll skolan stängt på mån-dagarna liksom dagen före och efter. Alla lärare och studenter var brahminer, kring mån-dagar behövde de utföra vissa mer eller mindre tidskrävande ritualer.

Eftersom Jois synvinkel på yogan var att det var en praktik med Vediskt ursprung och att vägen till Upanishadernas visdom enbart kunde beträdas genom asana och pranayama, applicerade han samma förhållningssätt till yogaundervisningen som han hade till studier av Vedan.

Dessutom menade Pattabhi Jois att om en lärare lär ut nya saker på mån-dagar kommer dennes kunskap minska och dagen före eller efter kommer studentens kunskap minska. Det påminner om hur vårt intellekt samlar och nyttjar information och kan liknas med månens faser av tilltagande och avtagande synlighet.

Senare lade Jois till att det är lättare att skada sig och att skadan skulle ta längre tid att läka, på grund av den särskilda stjärnkonstellationen vid full respektive nymåne. Detta är dock obekräftat i praktiken, men kanske hade Patthabi Jois plockat upp något via sin far som var en framstående "jyotish" (vedisk astrolog).

Hur ska vi förhålla oss till detta då, vi urbana yogis? Vi som förmodligen inte är brahminer eller ens med Indisk bakgrund men ändå är elever under den här läran kan ha nytta av att förstå varför Jois gjorde på vissa sätt och kanske lättare acceptera att det kan vara gott nog att följa de rekommendationer som Guruji formulerade under sin livstid.

Vid sidan av det kan de som praktiserar dagligen välkomna två extra dagar i månaden av vila och återhämtning. Att uppmärksamma måndagarna kan också vara ett sätt att kultivera respekt för och hedra det som är större genom att återknyta till naturens rytm. Kanske kan det få symbolisera ett litet steg på vägen mot ett mer harmoniskt levnadssätt.

Källor: http://ashtangayogacenter.com/moon-days/ http://www.portlandashtangayoga.com/why-no-practice-on-moon-days.html http://joisyoga.com/practice/moon-days/