LYMFANDNING

Det mest glömda, minst studerade och förstådda systemet i kroppen verkar vara just lymfsystemet. Att lära sig hur det fungerar ger stora insikter i kroppens stora förmåga att hela sig själv. Lymfvätskan följer med nerver, artärer och vener, och den produceras med mellan 2-5 liter per dygn, beroende på kroppsstorlek. Lymfsystemet avlägsnar gifter och skräp från varenda cell i kroppen och är med och reglerar immunförsvaret.

Du mår som du andas, basen i utbildningen för ökad förståelse för hur stress och påfrestning påverkar våra kroppar. pH värdet i främst blodet, hur regleras det och vad får det för konsekvenser när det ligger fel. Lymfsystemet vad är det, vad gör det? Lymfsystem och immunförsvar. Tecken på störningar i lymfcirkulationen Lymfödem, vad är det Olika typer av ödem ex. Lipödem vad är det. Hjärnans egna lymfsystem, Glymfsystemet. Sömnens betydelse för hjärnan.

Andningstekniker för att öka lymfcirkulation och välbefinnande. Arbetar manuellt med lymfödem och lipödem Integrerade manuella terapier för lymf- och lipödem. Flödesmätning, temperaturmätning med cStress FT. Ökad temperatur är ett mått på ökat flöde och det går att mäta. Förslag på egenvård

IMG_5057.JPG