KOSTRÅDGIVNING

Maten är din medicin. Jag hjälper dig att hitta ett hållbart och hälsosamt förhållningssätt till kosten.

Behandlingen kan gå till så att jag undersöker hur dina befintliga kostvanor och din livsstil är idag och tillsammans så formar vi en plan för hur du kan förändra utifrån ditt behov.

IMG_2345.JPG