MYSORE-STAJL

Mysore-stajl är ett traditionellt sätt att lära ut Ashtanga yoga där målet är att utveckla en yoga för varje elev efter hens individuella behov och kapacitet. Förhållandet mellan lärare och elev är mer likt en personlig tränare, där varje elev får ett enskilt stöd och handledning i grupp och eftersom yogan är individuellt anpassad så kan alla nivåer vara med och inga förkunskaper krävs.

SJÄLVKLART GÅR DET BRA ATT SITTA MED OCH TITTA!

I början får nya studenter mer verbala instruktioner för att etablera de grundläggande nycklarna på yogamattan. De första lektionerna lärs främst andning ut samt solhälsningar och en kort avslutande sekvens, då tar praktiken ungefär 15-30 min att utföra. Men mestadels sker klassen i tystnad med andningens ljud och rytm som ledstjärna, läraren använder sig av taktila justeringar för att hjälpa eleverna i rätt riktning.

Ashtanga yoga går att praktisera dagligen utom lördagar samt MÅN-dagar. HÄR kan du läsa mer om varför.
Fördelarna med yogan ökar med frekvens och kontinuitet. Den följer ett "rörelse-andningssystem" av jämna och fulla andetag länkade till varje rörelse och ställning.

UNDERSKATTA INTE KRAFTEN I YOGA!
DET ÄR EN SJÄLVTERAPEUTISK METOD FÖR PERSONLIG UTVECKLING.

KOM IHÅG ATT DU ÄR FANTASTISK!